Cidofovir intravenöz

Diyalize ve / veya ölüme katkıda bulunan akut böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Normal tuzlu su ile intravenöz prehidrasyon ve her bir sidofovir infüzyonu ile probenezid verilmesi, nefrotoksisite azaltmak için kullanılır. Her dozdan 48 saat önce böbrek fonksiyonlarını izleyin ve dozu uygun şekilde ayarlayın. Cidofovir, diğer nefrotoksik ajan alan hastalarda kontrendikedir. Nötropeni gözlemlendi; tedavi sırasında nötrofil sayımlarını izledi. Cidofovir, kanserojen, teratojeniktir ve hayvan çalışmalarında hipospermiye neden olmuştur.

Sidofovir için kullanır

Terapötik Sınıf: Antiviral

Kimyasal Sınıf: Sitozin Nükleosid Analog

Cidofovir, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) olan hastalarda gözlerin sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu semptomlarını (CMV retiniti) tedavi etmek için kullanılır. Cidofovir bu göz enfeksiyonunu tedavi edemez, ancak semptomların kötüleşmesini önlemeye yardımcı olabilir.

Cidofovir sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Sidofovir için aşağıdakiler düşünülmelidir

Cidofovir veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Cidofovir, muhtemel kanser ve çocuk sahibi olma sorununu da içeren ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, cidofovir’in yapabileceği ve bunun kullanımının riskleri konusunda çocuğun doktoruyla görüşmeniz özellikle önemlidir.

Sidofovir kullanmadan önce

Birçok ilaç, özellikle yaşlı insanlarda incelenmemiştir. Bu nedenle, genç yetişkinlerde yaptıklarıyla aynı şekilde çalıştıkları veya yaşlı insanlarda farklı yan etkilere veya sorunlara neden olup olmadıkları bilinmeyebilir. Yaşlılarda sidofovir kullanımını diğer yaş gruplarında karşılaştıran özel bir bilgi yoktur.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Cidofovir kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Sidofovir’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı, sidofovir kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

En iyi sonucu elde etmek için, tam zamanlı tedavi için cidofovir verilmelidir. Ayrıca kidofovir kanda sabit bir miktar olduğunda iyi çalışır. Miktarın sabit kalmasına yardımcı olmak için cidofovir düzenli bir programda verilmelidir.

Sidofovir dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler, sadece sidofovir’in ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Cidofovir’in neden olabileceği tüm kan sorunları için doktorunuzun düzenli ziyaretlerde sizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Cidofovir tedavisi sırasında gözlerinizin biraz kayıp olmasının hala mümkün olması nedeniyle, göz doktorunuzun (göz doktoru) düzenli ziyaretlerinizde gözlerinizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Cidofovir gibi ilaçlar bazen kan sorunları ve böbrek sorunları gibi ciddi yan etkilere neden olabilir; bunlar aşağıda açıklanmaktadır. Cidofovir ‘in hayvanlarda kansere neden olduğu tespit edildi ve insanlarda kansere neden olabilecek bir şans var. Olası yan etkileri doktorunuzla tartışın.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Sidofovir’in Doğru Kullanımı

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

CMV Retinitis Valcyte, ganciclovir, valganciclovir, cidofovir, foscarnet, Foscavir, Cytovene, fomivirsen oftalmik, Vistide, Vitrasert

Çolak Aşı Reaksiyonu cidofovir, Vistide

Sidofovir Kullanılırken Önlemler

Cidofovir Yan Etkiler

Cidofovir