Kapesitabin

Eş zamanlı kapesitabin ve oral kumarin türevli antikoagülan tedavi alan hastalar antikoagülan yanıt (INR veya protrombin zamanı) için sıklıkla izlenmeli ve antikoagülan doz buna göre ayarlanmalıdır. Ölümcül vakalar da dahil olmak üzere değişen pıhtılaşma parametreleri ve kanamalar, kapesitabin’i eş zamanlı olarak varfarin veya fenprokonon gibi kumarin türevli antikoagülanlarla kullananlarda bildirilmiştir. Bu olaylar, karaciğer metastazı olan ve olmayan hastalarda ve kapesitabin tedavisini başlattıktan birkaç gün ila birkaç ay sonrasında meydana geldi ve bir vaka kesildikten sonraki 1 ay içinde ortaya çıktı. 60 yaşın üzerindeki yaş ve kanser tanısı bağımsız olarak hastaları koagülopati riskini artırmaya yatkındır

Kapesitabin için kullanır

Terapötik Sınıf: Antineoplastik Ajan

Farmakolojik Sınıf: Antimetabolit

Kapesitabin, docetaxel ile birlikte, diğer ilaçları (örn. Paklitaksel) kullanmış fakat iyi çalışmayan hastalarda veya kanseri alamayan hastalarda metastatik göğüs kanserini (vücudun diğer bölgelerine yayılmış göğüs kanseri) tedavi etmek için kullanılmıştır Ilaçlar artık.

Kapesitabin, antineoplastikler (kanser ilaçları) adı verilen ilaç grubuna dahildir. Vücut tarafından sonunda yok edilen kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eder. İlacın normal hücrelerin büyümesi de etkilenebileceğinden, diğer yan etkiler de görülebilir. Bunlardan bazıları ciddi olabilir ve doktorunuza bildirilmelidir.

Kapesitabin sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, kapesitabin aşağıdaki tıbbi durumları olan bazı hastalarda kullanılır

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Kapesitabin için aşağıdakiler düşünülmelidir

Kapesitabin kullanmadan önce

Kapesitabine veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmemişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyondaki yaşın kapesitabin’in etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılardaki kapesitabin’in kullanımını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalarda dikkat edilmesi gerekebilecek istenmeyen yan etkilere (örn. Şiddetli ishal, bulantı veya kusma, el-ayak sendromu) ya da yaşa bağlı böbrek veya karaciğer sorunlarına (hastalar için doz ayarlaması yapma olasılığı daha yüksektir) sahiptir Kapesitabin alıyor.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Kapesitabin kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Kapesitabin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Kapesitabin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Kapesitabin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacı kullanmak sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı, kapesitabinin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Kanseri tedavi etmek için kullanılan ilaçlar çok güçlüdür ve birçok yan etkisi olabilir. Kapesitabin kullanmadan önce, tüm riskleri ve faydaları anladığınızdan emin olun. Tedaviniz sırasında doktorunuzla yakın çalışmanız önemlidir.

Kapesitabini tam olarak doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bunun yapılması yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kapesitabin bir hasta bilgi broşürü ile birlikte verilmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Kapesitabin’i yiyecekle veya 30 dakika sonra yiyin.

Tabletin tamamını suyla yıkayın. Kesme, ezme, kırma ya da çiğneme.

Kapesitabin dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca kapesitabinin ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir doz dozu keserseniz, atlanan dozu atlayın ve düzenli doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Kapesitabinin Uygun Kullanımı

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Kapesitabin’in düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için doktorunuzun düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Doktorunuz, kanınızın düzgün bir şekilde pıhtılaşıp tiçüp püskürtülmediğini belirlemeye yönelik bir test yaptırmanızı isteyebilir ve aynı zamanda kan inceltici kullanıyorsanız, bu testi sıklıkla yapabilir.

Hamileyken kapesitabin’i kullanmak doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamilelikten kaçınmak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız derhal doktorunuza bildirin.

Kapesitabin kalp problemlerine neden olabilir. Kollarına, çene, sırt veya boyun, baygınlık, mide bulantısı, ellerinizde, ayak bileklerinde veya ayaklarınızda şişme, solunum rahatsızlığı veya olağandışı terleme neden olabilir göğüs ağrısı varsa doktorunuzla hemen kontrol edin.

Kapesitabin Kullanırken Önlemler

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri meydana gelirse hemen doktorunuza danışın

Eğer yukarıda belirtilenlerden daha az kusma olursa ya da mide bulantısı normalden daha az yemeye neden olmazsa, ilacı almayı bırakmanız veya doktorunuza danışmanız (bu etkiler özellikle rahatsız edici olmadıkça) gerekli değildir. Ayrıca ishal yukarıda bahsedilenlerden daha az sıklıkla görülen veya listelenen diğer yan etkilerin yeme veya diğer günlük aktivitelere müdahale edecek kadar şiddetli olmaması durumunda ilacı almayı bırakmanız gerekmez. Bununla birlikte, mümkünse doktorunuza danışın.

Kapesitabin ile ciddi cilt reaksiyonları ortaya çıkabilir. Ellerinizin ya da ayak tabanı tabanlarınızda kabarcıklanma, soyma veya gevşek cilt lekeleri, kırmızı deri lezyonları, ağrı, şişme veya kabarcıklar, şiddetli akne veya deri döküntüsü, yaralar veya ülserler varsa doktorunuzla hemen kontrol edin. Cilt veya ateş veya titreme ile mücadele ettiğinizde kapesitabin kullanıyorsunuz.

Capecitabine ile tedavi altına alınırken ve tedavinizi bıraktıktan sonra, doktorunuzun onayı olmadan aşılar (aşılar) yoktur. Capecitabine vücudunuzun direncini düşürebilir ve aşı da işe yaramayabilir veya aşı önlemeye yönelik enfeksiyona maruz kalabilirsiniz. Buna ek olarak, canlı virüs aşıları alan evinizde yaşayan diğer kişilerin yanında olmamanız gerekir çünkü size virüsü geçirebilecek bir şans vardır. Canlı aşılara örnek olarak kızamık, kabakulak, grip (nazal grip aşısı), poliovirüs (oral form), rotavirüs ve kızamıkçık örnekleri verilebilir. Onların yanına yaklaşmayın ve onlarla aynı odada uzun süre kalmayın. Bununla ilgili sorularınız varsa doktorunuzla konuşun.

Kapesitabin kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısını geçici olarak düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma olasılığını artırır. Doğru kan pıhtılaşması için gerekli trombosit sayısını da düşürebilir. Bu gerçekleşirse, özellikle kan sayımınız düşük olduğunda enfeksiyon veya kanama riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler vardır

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Kapesitabin Yan Etkiler

Kapesitabin

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Kolorektal kanser Avastin, Xeloda, fluorourasil, löovorin, bevacizumab, oksaliplatin, Erbitux, irinotekan

Meme Kanseri, Metastatik tamoksifen, anastrozol, letrozol, Arimidex, Taxol, Xeloda, Femara, Herceptin

Meme Kanseri Metotreksat, Tamoksifen, Anastrozol, Letrozol, Arimidex, Taxol, Xeloda, Florourasil